top of page
Yoga at Home

כנס הריס

הירשמו עכשיו לכנס הריס 2021 בתאריך 25.11.21

"דרוש כפר שלם לגדל ילד"

המדינה, העיר והמסגרת החינוכית, למען תינוקות ופעוטות בישראל

הכנס יתקיים בזום ובהרשמה מראש

הזמנה מעודכנת 10_20 תמונה שבת.jpg
Video Conference

2021

"דרוש כפר שלם"

המדינה, העיר, והמסגרת החינוכית

למען תינוקות ופעוטות בישראל  

Karts

2019

האתגרים העומדים בפני הורים ומחנכים לפעוטות בעידן הדיגיטלי

Baby Hand

2017

גורמי חוסן וסיכון בהתפתחות תינוקות ופעוטות: מחקרים עדכניים והשלכות יישומיות

Mom and a Child

2015

הגיל הרך - חלון הזדמנויות
לקידום התפתחות מיטבית מחקר ויישום

להורדת התקצירים

2020

כנס הריס בתקופת קורונה:

לחצו על הקישור לצפיה בכנס המלא שהוקלט דרך זום

Family Love

2018

עשייה תואמת התפתחות עם תינוקות ופעוטות:
מחשבים מסלול מחדש

Father and Son Playing

2016

מה שרואים מכאן רואים גם משם:
מחקר ופרקטיקה למען תינוקות, פעוטות והוריהם

להורדת התקצירים
Man Trying App

2014

שימוש בטכנולוגיה בגיל הרך
תרומה וסכנות מחקר ויישום ממבט רב-תחומי

להורדת התקצירים
bottom of page