top of page
הורים
Young Family

תכנית הדרכה טיפולית להורים

קידום איכות אינטראקציית הורה-ילד לפעוטות עם קשיים  בעיבוד חושי, ויסות עצמי וקשיי תקשורת

תכנית ההדרכה הטיפולית כוללת הדרכה פרטנית להורים במטרה להתאים את דפוסי הטיפול היומיומיים והמשחק עם ילדם למאפיינים הייחודיים שלו. התכנית מיושמת עם משפחות לילדים עם קשיים בעיבוד חושי, ויסות עצמי וקשיי תקשורת, כולל ילדים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי.

התכנית מיועדת לילדים צעירים (מלידה ועד גיל חמש) ומועברת ע"י צוות היחידה.

במסגרת התכנית אנו מבצעים הערכה לגבי היבטים שונים בתיפקודו של הילד, לומדים יחד עם ההורים את דפוסי התקשורת שלו ואת פרופיל התגובות שלו לגירויים חושיים, ומנתחים יחד עם ההורים צילומי וידאו של האינטראקציה שלהם עם ילדם. ההתמקדות היא בהעלאת מודעותם של ההורים להתנהגותם באינטראקציה עם הילד ולהשפעתה על יכולתו של הילד להיות מווסת, תקשורתי ומטרתי יותר.

התכנית משלבת גישות קליניות המתייחסות להתפתחות ריגשית-תקשורתית, תפקוד חושי והתפתחות היכולת לויסות עצמי. עם גישות חינוכיות הממוקדות בקידום התנהגותם ההוראתית של ההורים ויכולתם להכליל ולהעביר את הידע הקליני שרכשו בהדרכה להתנהלות השוטפת עם ילדם בחיי היום יום.

ייעוץ קצר מועד להורים

ייעוץ קצר מועד (מספר מפגשים בודדים) להורים לתינוקות ופעוטות המעוניינים בהדרכה תומכת לגבי סוגיות המתייחסות להתנהלות היום יומית עם ילדם.

הורים רבים לתינוקות ופעוטות מתלבטים לגבי הדרך בה עליהם להתנהג עם ילדם במצבים שונים בחיי יום יום במיוחד כאשר הילד מראה התנהגות שלא ברורה להם והם מתקשים לעיתים להגיב אליו בביטחון ובאופן מקדם התפתחות.

סוגיות המטופלות במסגרת הייעוץ קצר המועד כוללות דפוסי התנהגות מאתגרים של הפעוט, שימת גבולות ברורים ועיקביים, אתגרי שינה, אתגרי אכילה וכו'.

במקרה הצורך נעשית במסגרת הייעוץ גם הדרכה במסגרת החינוכית כמו גם הפניה לגורמי טיפול התפתחותיים רלוונטים. תכנית ההדרכה הינה אישית לכל משפחה ומועברת על-ידי צוות היחידה.

Financial Meeting

ליווי הורים

הגידול של ילד עם צרכים מיוחדים מזמן לא אחת להורים התמודדות מורכבת ורציפה עם סוגיות שונות הנוגעות לא רק לילד אלא גם לעצמם ולהורותם. בנוסף לתכנית ההדרכה המתמקדת בילד, ובהתאם לצורך, אנו מציעים מפגשים טיפוליים להורים המאפשרים עיבוד והדרכה לגבי היבטים הנוגעים להורות, לזוגיות ולהתנהלות המשפחתית בכלל. במפגשים אלו, המבוססים על מודלים של הדרכת הורים טיפולית, הורים מקבלים מקום להעלות קשיים, לבטים ותחושות שונים המצטברים ומלווים אותם (כגון קבלה וכאב, הווה ועתיד, צרכי הילד, צרכי ההורה וצרכי המשפחה, וכד'), תוך התמקדות בקושי, מחד, ובחיפוש דרכים להעצמה ולאופטימיות, מאידך.

המפגשים ניתנים ע"י פסיכולוגית היחידה.

ייעוץ וליווי הורים

בבחירת מסגרת חינוכית לתינוקות ופעוטות

כהורים אנו מעוניינים לתת את המיטב לילדינו ולא תמיד יודעים מתי וכיצד.

בחירת מסגרת חינוכית-טיפולית מותאמת לתינוק או לפעוט מחייבת ידע וכלים להערכה ולבחירת המקום והטיפול המתאימים ביותר לילד.

הורים מוצפים ומבולבלים לעתים קרובות לנוכח השיקולים הרבים המעורבים בבחירת מקום לילדיהם.

מרכז הייעוץ וההדרכה בתכנית הריס מציע תמיכה, ידע, כלים וייעוץ מקצועי בבחירה ובהערכה של מסגרות הטיפול והחינוך המוצעות לתינוקות ולפעוטות, עם אפשרות של הדרכה והתאמה לילד ולמשפחתו.

סיוע בקבלת החלטה לגבי מסגרות טיפוליות (מטפלת בבית, משפחתון, פעוטון) כולל:

  • ידע מבוסס מחקר על מאפייני מסגרת חינוכית איכותית ומותאמת לתינוקות ולפעוטות

  • כלים להתאמת המסגרת החינוכית למאפיינים האישיים של הילד

  • דיון משותף במכלול השיקולים המקצועיים וההעדפות האישיות של ההורים המעורבים בתהליך בחירת מסגרת חינוכית-טיפולית לילד

  • ליווי למסגרות החינוכיות העומדות לבחירה

baby-1178575_1280.jpg
bottom of page