top of page

ספר חדש

ימי קורונה
ילדים בגיל הרך בעתות משבר
עורכות: עפרה קורת ודבורה גבעון

הספר מתמקד בחייהן של משפחות עם ילדים בגיל הרך בישראל בתקופת הסגר הראשון. הפרקים נכתבו על ידי חוקרים, אנשי אקדמיה וטיפול ממגוון רחב של מקצועות, שבחנו מקרוב את התפיסות ואת ההתנהגות של ההורים, המטפלים והילדים הצעירים בימים מיוחדים אלה.

 

 הספר מספק ידע ותובנות לחוקרים בתחום התפתחות הילד, להורים, לאנשי טיפול וחינוך, ולקובעי מדיניות בתחום החינוך לגיל הרך

מה חדש

מחקרים

מחקרים

קריאת ספר לקידום שפה אצל פעוטות: תכנית התערבות להורים ומטפלות במסגרת המעון במסגרת מחקר זה אנחנו מתכננים התערבות חינוכית במעונות לקידום שפת הילד, תפיסות ההורים והמטפלות, וכן קידום התיווך לילד על ידי הדמות המחנכת בתחום השפה וראשית האוריינות. ההורים והמטפלות ישתתפו בתוכנית התערבות שתכלול הפעלה שלהן עם פעוטות בגילאי 2-3 והיא תתקיים בבית ובמעון. במסגרת התוכנית נדריך את ההורים, והמטפלות באופן התיווך המיטבי לקריאה ספר לילדים בקבוצת גיל זאת, תוך שימוש בכלים טכנולוגיים תומכים. קבוצת הניסוי במחקר תושווה לקבוצת ביקורת שלא תקבל הדרכה כלל. העושר המילולי של הילדים, תפיסות ההורים והמטפלות ורמת התיווך שלהם לילדים ייבדקו  לפני ואחרי הפעלת התוכנית. התוכנית תתבצע באזורים ממיצב חברתי כלכלי נמוך בהם נדרשת תמיכה רבה בתחום זה.

 

תיווך מחנכת במעון במשחק חופשי והשפעתה על ההתנהגות החברתית של פעוטות: 

תכנית התערבות מבוססת על מודל ה-MISC עם וללא ארגון סביבה

מחקרים

קריאת ספר לקידום שפה אצל פעוטות: תכנית התערבות להורים ומטפלות במסגרת המעון במסגרת מחקר זה אנחנו מתכננים התערבות חינוכית במעונות לקידום שפת הילד, תפיסות ההורים והמטפלות, וכן קידום התיווך לילד על ידי הדמות המחנכת בתחום השפה וראשית האוריינות. ההורים והמטפלות ישתתפו בתוכנית התערבות שתכלול הפעלה שלהן עם פעוטות בגילאי 2-3 והיא תתקיים בבית ובמעון. במסגרת התוכנית נדריך את ההורים, והמטפלות באופן התיווך המיטבי לקריאה ספר לילדים בקבוצת גיל זאת, תוך שימוש בכלים טכנולוגיים תומכים. קבוצת הניסוי במחקר תושווה לקבוצת ביקורת שלא תקבל הדרכה כלל. העושר המילולי של הילדים, תפיסות ההורים והמטפלות ורמת התיווך שלהם לילדים ייבדקו  לפני ואחרי הפעלת התוכנית. התוכנית תתבצע באזורים ממיצב חברתי כלכלי נמוך בהם נדרשת תמיכה רבה בתחום זה.

מחקרים

ספרים

לרכישת ספרים יש לפנות למייל: harrisprogram22@gmail.com

ספרים

פרסומים

כהן ראובני, ל. ורוזנפלד קרפט, ר. (2020). תיווך איכותי מודל ה- מיס"ק: גישה התומכת בקידום מיומנויות הגן העתידי. דע-גן, 13, עמ' 62-71. קישור להורדה


קורת, ע. וגבעון ד. (עורכות) ( 2022). ימי קורונה: ילדים בגיל הרך בעתות משבר, הוצאת רכס

קורת, ע., מחמיד, ח. והוטף-גנאים, ק. (2022).  אמונות הורים וצפיית ילדים בגיל הרך במסכים בתקופת הקורונה במשפחות בישראל: היבטים אישיים ותרבותיים. בתוך ע. קורת וד. גבעון (עורכות). ימי קורונה: ילדים  בגיל הרך בעתות משבר, הוצאת רכס

רוזנפלד קראפט, ר., ויגרמן, נ. (2022).  פעילות תוכנית הריס בזמנים של משברים ושינויים: רגישות, גמישות

והתאמה. בתוך ע. קורת וד. גבעון (עורכות). ימי קורונה: ילדים בגיל הרך בעתות משבר, הוצאת רכס 

 

שוחט, צ., גבעון ד., ועדי יפה, א. (2021). תוכנית התפתחותית לחינוך ולטיפול בגיל הרך: ערכים, עקרונות וקווים . מנחים לצוותים. משרד העבודה והרווחה, ג'וינט ישראל ואוניברסיטת בר-אילן קישור להורדה

 

Avrutzky, A. (2015). A group intervention for the enhancement of mothers' mediation abilities: Effects on quality of mother-child interaction and maternal self-image. A thesis submitted to the School of Education, Bar-Ilan University. 

Ben-Chayim, A. (2015). Analysis of mediation components among high school students learning via asynchronous distance learning, whose teachers were trained in mediation, compared to students whose teachers were not trained in mediation.  A thesis submitted to the School of Education, Bar-Ilan University. 

Hassunah, S. Aram, D. & Korat, O., (2021). Early literacy in Arabic: The role of SES, home literacy environment, mothers’ early literacy beliefs and estimation of their children’s literacy skills. Reading and Writing 34(2). DOI: 10.1007/s11145-021-10158-1

Ikekwere, J., Ucheagwu, V., Familiar-Lopez, I., Sikorskii, A., Awadu, J., Ojuka, J. C., ... & Boivin, M. J. (2021). Attention test improvements from a cluster randomized controlled trial of caregiver training for HIV-exposed/uninfected Ugandan preschool children. The Journal of Pediatrics, 235, 226-232. DOI:10.1016/j.jpeds.2021.03.064

Inbar, H. (2015). The relations between maternal education level, quality of mother-child interaction, and child's emotional comprehension during free play. A thesis submitted to the School of Education, Bar-Ilan University. 

Jaegermann, N., & Freudenstein, O. (2021). Mediational Intervention for Sensitizing Caregivers of Toddlers With Sensory Processing and Self-Regulation Disorders. In Growing Up Resilient (pp. 122-135). Routledge.

Klein, P.S., Kraft , R., & Shohet, C. (2010). Behaviour patterns in daily mother-child separations: Possible opportunities for stress reduction. Early Child Development and Care Journal, 180(3), 387-396.קישור להורדה 

Klein, P. S., Shohet, C., & Givon D. (2018). A Mediational Intervention for Sensitizing Caregivers (MISC): A cross-cultural early intervention. In A. Abubakar & F.Van de Vijver (Eds.), Handbook of applied developmental science in Sub-Saharan Africa. New York: Springer

 

Korat, O., Segal-Drori, O., & Spielberg, L. (2018). Word explanation and content expansion during storybook reading and relations to SES and children’s language. Early Child Development and Care, 188(6), 691–708. https://doi.org/10.1080/03004430.2016.1230107

Korat, O., Atishkin, S. & Segal-Drori, O., (2021). Vocabulary enrichment using an E-book with and without kindergarten teacher’s support among LSES children. Early Child Development and Care. https://doi.org/10.1080/03004430.2021.1885391

 

Korat, O., Griaster, T., & Altman, C. (2019). The contribution of an e-book with a dictionary to word learning: Comparison between kindergarteners with and without SLI. Journal of Communication Disorders, 79, 90-102. https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2019.03.004

 

Korat, O., Amer, K., Mahmeed, W., & Genaeem-Cabha, H. (2021). Parental beliefs and young children's screen use during the COVID-19 in the Jewish and Arab communities in Israel. Hokreem at Hagil Arah [Researching the Early Childhood]. 13,  Hebrew. 

Korat, O., Amer, K., Mahmeed, W., & Genaeem-Cabha, H (in press). Parental beliefs and children’s use of screen during COVID19 in Israel. OMEP: Theory into Practice (TIP).

Korat, O. & Segal-Drori, O.  (in press). E-books with a digital dictionary as a support for word learning. In S. Cabell, S. Neuman, and N. Patton Terry (Eds.). Handbook on the Science of Early Literacy. Guilford Press.

Korat, O. Tourgeman, M., & Segal-Drori, O. (2022). E-book reading in kindergarten and story comprehension support. Reading and Writing ,35, 155–175. קישור להורדה

Korat, O., Mahamid, N. Hassunah-Arafat, S. Altman, C. (2021). What contributes to word learning and story retelling of Arabic-speaking children? investigation of an e-book reading intervention. Journal of Literacy & Instruction.    

https://doi.org/10.1080/19388071.2021.1921891

Penner, F., Sharp, C., Marais, L., Shohet, C., Givon, D., & Boivin, M. (2020). Community-based caregiver and family interventions to support the mental health of orphans and vulnerable children: Review and future directions. In M. Tan (Ed.), HIV and Childhood: Growing up Affected by HIV. New Directions for Child and Adolescent Development, 00, 1–29

 

Segal-Drori, O. & Korat, O. (2021). Mothers' mediation in book reading activities through the lens of the MISC model: Relation to SES and children's early literacy. In C. Sharp and L. Marais (Eds.). Growing up resilient: The mediational intervention for sensitizing caregivers’ mediation. Routledge.

Sharp, C., Shohet, C., Givon, D., Maris, L., Rani, K., Lenka, M., & Boivin, M. (2018). Early childhood development interventions: A focus on responsive caregiving. In M. Tomlinson, C. Hanlon & A. Stevenson (Eds.), Child and adolescent development: An expanded focus for public health in Africa. Claremont: UTC Press.

Sharp, C., Shohet C., Givon D., Penner F., Marais P, L., & Fonagy P. (2020).  Learning to mentalize: A mediational approach for caregivers and therapists. Clinical Psychology and Science. DOI: 10.1111/cpsp.12334

Shohet, C., Shay, M., Almog-Greenberg, C., & Adi-Japha, E. (2018). Early friendships: Does a friend’s presence in daycare promote toddlers’ prosocial behavior toward peers? Journal of Experimental Education. https://doi.org/10.1080/00220973.2018.1496062

Shohet, C., & Givon, D. (2021). MISC Training Program (MISC-TP). In C. Sharp & L. Maris (Eds), Growing Up Resilient: The Mediational Intervention for Sensitizing Caregivers (MISC).  (pp. 29-45). Routledge

Shohet, C., & Givon, D. (2021). An Introduction to the MISC Interventional Model. In C. Sharp & L. Maris (Eds), Growing Up Resilient: The Mediational Intervention for Sensitizing Caregivers (MISC). (pp. 13-28). Routledge.

פרסומים
bottom of page