top of page
Mother and Baby

יחידה קלינית-התפתחותית

ומרכז הדרכה להורים

קצת עלינו

פעילות היחידה הקלינית התפתחותית כוללת טיפול בילדים בגיל הרך ובמשפחותיהם, הכשרת והדרכת אנשי מקצוע ופרוייקטים לקידום התפתחות תינוקות ופעוטות בקהילה.

צוות היחידה כולל אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים בעלי התמחות אקדמית וקלינית בעבודה עם ילדים צעירים ומשפחותיהם.

צוות היחידה:

ד"ר נורית יגרמן, מרפאה בעיסוק ומומחית להתפתחות הילד, מנהלת היחידה.

ד"ר אריאלה וניאל, פסיכולוגית קלינית, מומחית בילדים.

גב' מור רפופורט (MA), מרפאה בעיסוק ומומחית להתפתחות הילד.

שירה שייביץ

שרית אלטרמן

השירותים שלנו

השירותים שלנו
תכנית התערבות

תכנית התערבות

במסגרת הקליניקה האוניברסיטאית בבית הספר לחינוך, באוניברסיטת בר אילן, אנו מטפלים בילדים ובמשפחותיהם ומציעים מגוון אפשרויות הדרכה וטיפול:

Young Family

תכנית הדרכה טיפולית להורים

קידום איכות אינטראקציית הורה-ילד לפעוטות עם קשיים  בעיבוד חושי, ויסות עצמי וקשיי תקשורת

תכנית ההדרכה הטיפולית כוללת הדרכה פרטנית להורים במטרה להתאים את דפוסי הטיפול היומיומיים והמשחק עם ילדם למאפיינים הייחודיים שלו. התכנית מיושמת עם משפחות לילדים עם קשיים בעיבוד חושי, ויסות עצמי וקשיי תקשורת, כולל ילדים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי.

התכנית מיועדת לילדים צעירים (מלידה ועד גיל חמש) ומועברת ע"י צוות היחידה.

במסגרת התכנית אנו מבצעים הערכה לגבי היבטים שונים בתיפקודו של הילד, לומדים יחד עם ההורים את דפוסי התקשורת שלו ואת פרופיל התגובות שלו לגירויים חושיים, ומנתחים יחד עם ההורים צילומי וידאו של האינטראקציה שלהם עם ילדם. ההתמקדות היא בהעלאת מודעותם של ההורים להתנהגותם באינטראקציה עם הילד ולהשפעתה על יכולתו של הילד להיות מווסת, תקשורתי ומטרתי יותר.

התכנית משלבת גישות קליניות המתייחסות להתפתחות ריגשית-תקשורתית, תפקוד חושי והתפתחות היכולת לויסות עצמי. עם גישות חינוכיות הממוקדות בקידום התנהגותם ההוראתית של ההורים ויכולתם להכליל ולהעביר את הידע הקליני שרכשו בהדרכה להתנהלות השוטפת עם ילדם בחיי היום יום.

הורים

ייעוץ קצר מועד להורים

ייעוץ קצר מועד (מספר מפגשים בודדים) להורים לתינוקות ופעוטות המעוניינים בהדרכה תומכת לגבי סוגיות המתייחסות להתנהלות היום יומית עם ילדם.

הורים רבים לתינוקות ופעוטות מתלבטים לגבי הדרך בה עליהם להתנהג עם ילדם במצבים שונים בחיי יום יום במיוחד כאשר הילד מראה התנהגות שלא ברורה להם והם מתקשים לעיתים להגיב אליו בביטחון ובאופן מקדם התפתחות.

סוגיות המטופלות במסגרת הייעוץ קצר המועד כוללות דפוסי התנהגות מאתגרים של הפעוט, שימת גבולות ברורים ועיקביים, אתגרי שינה, אתגרי אכילה וכו'.

במקרה הצורך נעשית במסגרת הייעוץ גם הדרכה במסגרת החינוכית כמו גם הפניה לגורמי טיפול התפתחותיים רלוונטים. תכנית ההדרכה הינה אישית לכל משפחה ומועברת על-ידי צוות היחידה.

Financial Meeting

ליווי הורים

הגידול של ילד עם צרכים מיוחדים מזמן לא אחת להורים התמודדות מורכבת ורציפה עם סוגיות שונות הנוגעות לא רק לילד אלא גם לעצמם ולהורותם. בנוסף לתכנית ההדרכה המתמקדת בילד, ובהתאם לצורך, אנו מציעים מפגשים טיפוליים להורים המאפשרים עיבוד והדרכה לגבי היבטים הנוגעים להורות, לזוגיות ולהתנהלות המשפחתית בכלל. במפגשים אלו, המבוססים על מודלים של הדרכת הורים טיפולית, הורים מקבלים מקום להעלות קשיים, לבטים ותחושות שונים המצטברים ומלווים אותם (כגון קבלה וכאב, הווה ועתיד, צרכי הילד, צרכי ההורה וצרכי המשפחה, וכד'), תוך התמקדות בקושי, מחד, ובחיפוש דרכים להעצמה ולאופטימיות, מאידך.

המפגשים ניתנים ע"י פסיכולוגית היחידה.

הדרכות והשתלמויות

הדרכות, השתלמויות, סדנאות והרצאות בתחום התפתחות הילד ניתנות מטעם היחידה לצוותים טיפוליים וחינוכיים במגוון אפשרויות בחירה:

הדרכות והשתלמויות

תכנית השתלמות לאנשי מקצוע פרה-רפואיים וקליניים

בהתערבות עם הורים ופעוטות עם ליקוי בעיבוד חושי, ויסות עצמי ותקשורת (MISC-SP = MISC for Sensory Processing Disorders)

תכנית ההתערבות MISC-SP המיושמת ביחידה פותחה במסגרת המגמה להתפתחות הילד, ביה"ס לחינוך ויעילותה הוכחה במחקר. התכנית מבוססת על מודל התיווכי להתערבות מוקדמת MISC-Mediational Intervention for Sensitizing Caregivers (Klein, 1996, 2003; 2013).

המודל התיווכי לעבודה עם הורים: על פי המודל התיווכי, מטרת ההתערבות היא להגביר את רגישותו של ההורה להתנהגותו של הילד, ולהעלות את המודעות של ההורה ליכולתו להשפיע על התפתחותו של הילד על ידי קידום איכות תגובותיו בזמן האינטראקציה שביניהם. המודל התיווכי הוא רחב יריעה, ומתייחס להיבטים מגוונים באינטראקציית הורה-פעוט, כולל היבטים רגשיים (רוך וחמימות, קריאת איתותיו של הפעוט, ותגובות מותאמות ומתוזמנות היטב עם תגובותיו), היבטים תקשורתיים (חילופי תקשורת הדדיים ברצף) והיבטים הוראתיים (קידום פוטנציאל הלמידה על ידי פיתוח צרכים בסיסים אשר חיוניים לצורך למידה מחוויות חדשות, כמו הצורך להתמקד בגירויים בסביבה, לחפש את משמעותם, ליצור קשרים בין דברים, ליהנות מהצלחה ולווסת התנהגות).

תכנית ההתערבות MISC-SP פותחה עבור פעוטות בסיכון התפתחותי על רקע ליקוי מולד בעיבוד חושי, ויסות עצמי ותקשורת. התכנית מבוססת על שלושה מרכיבים עיקריים:

  • Reframing – הגדרה מחדש של תפיסת ההורים את התנהגות הילד באמצעות הערכה מקצועית והסבר להורים לגבי הפרופיל החושי האינדיווידואלי של הילד

  • Reflecting – פיתוח יכולת התבוננות רגישה של ההורים על הילד והבנת התנהגותו

  • Mediating – קידום יכולתם של ההורים לתיווך מותאם ומקדם התפתחות

הבסיס הקליני של התכנית מתמקד בתהליך תיווכי כפול שבמסגרתו המטפל יוצר עם ההורה קשר חם ותומך המכיל מרכיבי אינטראקצייה בין אישית איכותיים.

התכנית מיושמת באמצעות צילום בוידאו של אינטראקציית הורה-ילד בפגישות משחק בחדר משחקים שבעיקבותיהן נערכות פגישות המוקדשות לניתוח הוידאו עם ההורים (ללא נוכחות הילד). במהלך פגישות המשחק ההורים מקבלים הכוונה ועידוד בחדר כולל מודלינג של אינטראקצייה מקדמת התפתחות עם הילד. במהלך פגישות ניתוח הוידאו מושם דגש על זיהוי יחד עם ההורה ועידוד ההורה על התנהגויות מותאמות לפרופיל החושי ויסותי של ילד והסבר המרחיב את הבנתו ומודעותו של ההורה למאפיינים ההתנהגותיים היחודיים של ילדו ועל הדרכים לתמוך בהתנהגות מווסתת יותר מצד הילד. ההתערבות כוללת גם מרכיב הוראתי המתייחס להתנהגויות הוראתיות של ההורים עם הילד שמטרתן קידום ידיעותיו ויכולותיו של הילד.

מממצאי המחקר שבדק את יעילותה של תכנית ההתערבות MISC-SP עולה כי ההתערבות קידמה באופן מובהק מדדים המתייחסים לאיכות אינטראקציית הורה-ילד כמו גם מדדים המתייחסים לתפקודו ההתפתחותי של הפעוט (Jaegermann & Klein, 2010).

ההשתלמות כוללת חלק תיאורטי כשלב ראשוני ובעיקבותיו הקבוצה עוסקת בניתוח תאורי מקרים המצולמים בוידאו של ילדים והוריהם אשר יטופלו ע"י המשתלמים במהלך ההשתלמות.

ההשתלמות מיועדת לאנשי מקצוע בתחום התפתחות הילד שעוסקים בעבודה עם פעוטות ומשפחותיהם ובעלי ניסיון בעבודה פרטנית עם פעוטות עם אתגרי התפתחות.

ההשתלמות הינה בהיקף של 80 שעות והדגש הינו על קידום יכולתם של המשתלמים ליישום קליני בפועל של התכנית עם ילדים והוריהם במסגרות בהן הן עובדים.

השתלמות תיאורטית בנושא ויסות עצמי מולד ונרכש

תאוריה, הערכה וקידום

השתלמות בת 12 שעות המיועדת לצוותות רב מקצועיים ומתמקדת בהבנת הבסיס התיאורטי והמודלים העדכניים הקיימים בספרות לגבי המרכיבים הנוירוביולוגים המולדים ותהליכי הויסות הדדי באינטראקציות הורה-פעוט שעומדים בבסיס היכולת המתפתחת לויסות עצמי. ההשתלמות סוקרת את הבסיס המולד של ויסות עצמי ואופן התפתחותו, כמו גם את המרכיבים בהתנהגות המבוגר המקדמים את יכולתו ליצור אינטראקציה איכותית התומכת ביכולות הויסות העצמי המתפתחות של הילד. במסגרת ההשתלמות יסקרו גם דרכי הערכה וקידום בסיסי היכולת לויסות עצמי. ההשתלמות מלווה בהדגמות ותרגילים באמצעות סרטוני וידאו. ההשתלמות מועברת ע"י צוות היחידה.

הרצאות, הצגות וסדנאות בכנסים וימי עיון

צוות היחידה הקלינית-התפתחותית מעביר הרצאות וסדנאות בתחומים הרלוונטים לפעילות היחידה במסגרות שונות. לפרטים נוספים נא להתקשר לגב' רנה ברוק בטלפון 03-5318701 ולהשאיר הודעה.

הדרכות (Supervision) לאנשי מקצוע

אנשי הצוות ביחידה הקלינית התפתחותית מציעים ליווי מקצועי אישי וצוותי לאנשי מקצוע מתחום התפתחות הילד המעוניינים בהדרכה המתייחסת לעבודתם עם ילדים ומשפחותיהם. ההדרכה מבוססת על המודל התיווכי להתערבות מוקדמת ועל גישות טיפול עדכניות המתייחסות למרכיבים הריגשיים, התיקשורתיים וההוראתיים ולתהליכי הויסות ההדדי באינטראקציית מטפל-ילד, מטפל-הורה והורה-ילד.

Volunteers

פרויקטים בקהילה

צוות היחידה הקלינית יוזם ומעורב בפרויקטים בקהילה המיועדים לאוכלוסיית ילדים בגיל הרך בסיכון מרובה: ילדים עם גורמי סיכון מולדים הגדלים במשפחות המתמודדות עם גורמי סיכון סביבתיים.
הפרויקטים הללו נעשים בשיתופי פעולה עם מערכות ארציות ומוניציפליות שעוסקות בטיפול בילדים צעירים ומשפחותיהם.
הפרויקטים בקהילה כוללים שלושה סוגים עיקריים של פעילות:


1. השתלבות של אנשי צוות היחידה במערכות קהילתיות קיימות.
ארגון וניהול צוות טיפולי שעוסק בזיהוי והתערבות מוקדמת עם הורים ופעוטות בסיכון מרובה.
לדוגמה פרויקט "בית פתוח" בתחנת טיפת חלב הנחשול בראשון לציון. במסגרת פרויקט הבית
הפתוח אנשי צוות היחידה הנמצאים יום בשבוע בתחנה מזהים יחד תינוקות ופעוטות המראים
סימפטומים של סיכון מולד. פעוטות אלו והוריהם מוזמנים להשתתף בסדרת פגישות טיפוליות
שמטרתן לקדם את איכות אינטראקציית הורה ילד. במסגרת הפרויקטים הללו מושם דגש על
התאמה של ההתערבות להבדלים בין תרבותיים המאפיינים את אוכלוסיית היעד.


2. הכשרת אנשי מקצוע שעובדים בקהילה עם ילדים בגיל הרך הנמצאים בסיכון מרובה.
הכשרות והשתלמויות אלו נעשות על פי רב מול גופים ציבוריים כמו שרותי בריאות כללית ומכבי,
מרכזים לגיל הרך בעיריות ומועצות מקומיות, מערכות חינוך מיוחד של גופים ציבוריים וכו'.
ההשתלמות המקיפה כוללת 80 שעות שמסגרתם ניתן חלק תיאורטי עדכני וחלק מעשי-יישומי.
לאחר סיום ההכשרה, צוות היחידה הקלינית ממשיך ומלווה את הצוותים בהדרכה על מנת
להבטיח הטמעה של הגישה בעבודה הקלינית השוטפת.


3. צוות היחידה מפתח ומתאים הכשרות והשתלמויות למערכות טיפוליות ספציפיות על פי
התמחותם וצרכיהם.

במסגרת זו מיושמות השתלמויות מטרה ספציפיות כמו למשל השתלמות המתמקדת בישום
הגישה עם הורים לפעוטות המאובחנים על הרצף האוטיסטי (השתלמות לצוותיי אלוטף- גני
אלוט), השתלמות עם דגש תאורטי לצוות המרפאות בעיסוק של מכבי שירותי בריאות באזור
השרון, השתלמות בנושא העבודה עם הורים במסגרת הפיזיותרפיה ההתפתחותית, הצגה
כללית של המודל התיווכי לעבודה עם הורים עם צוות המכון להתפתחות הילד הר-חברון, ועוד.

פרויקטים בקהילה

פרטים ומידע נוסף

לפרטים נוספים לגבי תוכניות ההתערבות ולגבי ההדרכה והשתלמויות יש ליצור קשר עם המרכז בימים א' ב' ד' וה' בשעות הבוקר בטלפון או בדוא"ל.

הפקולטה לחינוך
אוניברסיטת בר-אילן

bottom of page