top of page
Baby Learning to Walk

יחידה להכשרה והדרכה חינוכית

קצת עלינו

המרכז מציע שרותי הכשרה, ייעוץ והדרכה לאנשי מקצוע העובדים במסגרות טיפוליות-חינוכיות לגילאי לידה עד שלוש (מחנכות, מנהלות, מפקחות, מדריכות) במטרה לקדם את איכות החינוך והטיפול שמקבלים תינוקות ופעוטות

מטרות תוכניות ההדרכה וההכשרה לאנשי המקצוע הן:

 • לאפשר לאנשי המקצוע להכיר את הקריטריונים והסטנדרטים הראויים לרגולציה הנדרשת כדי להבטיח את איכותן של מסגרות חינוכיות לפעוטות.

 • לאפשר לאנשי המקצוע לרכוש כלים כיצד לשפר ולקדם את איכותן של המסגרות החינוכיות לתינוקות ולפעוטות.

צוות המרכז:

צוות המרכז של תכנית הריס הינו רחב ומגוון וכולל נשות מקצוע בעלות תואר שני עם מומחיות בהתפתחות הילד ובוגרות התוכנית להכשרת יועצות-מדריכות חינוכיות במסגרות לגילי לידה-שלוש. במרכז אנחנו מציעים מגוון השתלמויות וסדנאות לצוותים חינוכיים.

M.A. ,חדיג'ה עמר

בעלת תואר שני בהתפתחות הילד וייעוץ לגיל הרך מהחוג לחינוך באוניברסיטת בר אילן. בעלת תואר ראשון (B.O.T) בריפוי בעיסוק מבית הספר למקצועות הבריאות באוניברסיטת תל אביב. בעלת תואר ראשון (B.Ed.) בגיל הרך באקדמית אלקסמי. בוגרת לימודי תעודה בייעוץ והדרכה חינוכית- טיפולית לגיל הרך בתוכנית הריס, אוניברסיטת בר אילן. לוקחת חלק בפרויקטים מגוונים מטעם תוכנית הריס למען קידום איכות חינוך וטיפול במסגרות חינוך לידה -3 בחברה הערבית.

M.A. ,שרון שטייאר לוי

בעלת תואר שני בהתפתחות הילד וייעוץ לגיל הרך מהחוג לחינוך באוניברסיטת בר אילן. בוגרת לימודי התעודה בייעוץ והדרכה חינוכית-טיפולית לגיל הרך בתוכנית הריס, אוניברסיטת בר אילן.  לקחה חלק בפרויקטים מגוונים מטעם תכנית הריס, לקידום איכות החינוך והטיפול במסגרות חינוך לידה-3 בארץ. בעלת ניסיון עשיר בהדרכת צוותים חינוכיים, מנחה קורסים אקדמיים בתחום התפתחות הילד יעוץ והדרכה לגיל הרך, מרצה ומנחה סדנאות והשתלמויות לצוותים חינוכיים בשטח, שותפה בתהליך הטמעת התוכנית ההתפתחותית לחינוך וטיפול בגיל הרך.

sharon 2.jpg

M.A. ,הילה ענבר

בעלת תואר שני בהתפתחות הילד בגיל הרך במוקד התערבות חינוכית לגילי לידה עד 3 באוניברסיטת בר אילן. בוגרת לימודי התעודה בייעוץ והדרכה חינוכית-טיפולית לגיל הרך בתוכנית הריס, אוניברסיטת בר אילן. בעלת ניסיון רב כמדריכה ויועצת למסגרות חינוך לתינוקות ופעוטות, מרצה ומנחה קורסים, סדנאות והשתלמויות לצוותים חינוכיים, עוסקת באיתור, ליווי ובניית תוכניות התערבות חינוכיות מטעם תכנית מעג"ן.  מדריכה הורים ומנחה קבוצות, שותפה בתהליך הטמעת התוכנית ההתפתחותית לחינוך וטיפול בגיל הרך. 

הילה.jpg

  M.A. ,תמי אלבז

בעלת תואר שני בהתפתחות הילד וייעוץ לגיל הרך מהחוג לחינוך באוניברסיטת בר אילן. בעלת תעודת הוראה וניסיון של 25 שנה כגננת במשרד החינוך. לקחה חלק בפרויקטים מגוונים מטעם תכנית הריס, לקידום איכות החינוך והטיפול במסגרות חינוך לידה-3 בארץ. בעלת ניסיון עשיר בהדרכת צוותים חינוכיים, מנחה קורסים אקדמיים בתחום התפתחות הילד יעוץ והדרכה לגיל הרך, מרצה ומנחה סדנאות והשתלמויות לצוותים חינוכיים בשטח, שותפה בתהליך הטמעת התוכנית ההתפתחותית לחינוך וטיפול בגיל הרך.

תמי.jpeg

  M.A. ,מיכל כרמל

בעלת תואר שני בהתפתחות הילד בגיל הרך (גילי לידה-3) ותעודת ייעוץ והדרכה חינוכית לגיל הרך מאוניברסיטת בר-אילן, תואר ראשון בחינוך יצירתי לגיל הרך (גילי 3-8) ממכללת סמינר הקיבוצים. 

עוסקת בייעוץ והדרכת צוותים במסגרות חינוכיות שונות לגילי לידה-3; עובדת בתוכנית הריס בבר-אילן בפרויקט הדרכה במעונות מפוקחים בשיתוף עם עיריית תל-אביב וכמדריכת סטודנטים לתואר שני בהתפתחות הילד במסגרת ההכשרה המעשית שלהם; מרצה במכללת לוינסקי ובמכללת אורנים במסגרת לימודי תעודה למקצועות הגיל הרך; מרצה ומנחה השתלמויות והרצאות לקהלים שונים בתחומי ההתפתחות, הפדגוגיה ואיכות חינוך-טיפול בגילי לידה-3, שותפה בתהליך הטמעת התוכנית ההתפתחותית לחינוך וטיפול בגיל הרך.

מיכל כרמל-תמונה.jpg

  M.A. ,שירי סממה-אריאלי

בעלת תואר שני בהתפתחות הילד, התמחות בגילאי לידה-3 מאוניברסיטת בר-אילן. בוגרת לימודי תעודה בייעוץ והדרכה חינוכית-טיפולית לגיל הרך בתוכנית הריס, אוניברסיטת בר אילן. 
לוקחת חלק בפרויקטים מגוונים מטעם תכנית הריס, לקידום איכות החינוך והטיפול במסגרות חינוך לידה-3. מדריכת סטודנטים לתואר שני בהתפתחות הילד באוניברסיטת בר-אילן במסגרת ההכשרה המעשית שלהם ובעלת ניסיון עשיר בהדרכת צוותים חינוכיים במסגרות לגיל הרך. מרצה במכללת לוינסקי במסגרת לימודי תעודה למקצועות הגיל הרך, מרצה ומנחת השתלמויות והרצאות לקהלים שונים בתחומי ההתפתחות והפדגוגיה ושותפה בתהליך הטמעת התוכנית ההתפתחותית לחינוך וטיפול בגיל הרך.

שירי.jpeg

  M.A. ,חדוה ילינק

בעלת תואר ראשון (BOT) בריפוי בעיסוק מביה"ס לריפוי בעיסוק של האוניברסיטה העברית בירושלים, בעלת תואר שני בהתפתחות הילד וייעוץ לגיל הרך מהחוג לחינוך באוניברסיטת בר אילן. בוגרת לימודי התעודה בייעוץ והדרכה חינוכית-טיפולית לגיל הרך בתוכנית הריס, אוניברסיטת בר אילן.  לוקחת חלק בפרויקטים מגוונים מטעם תכנית הריס, לקידום איכות החינוך והטיפול במסגרות חינוך לידה-3 בארץ. בעלת ניסיון עשיר בהדרכת צוותים חינוכיים, מנחה קורסים אקדמיים בתחום התפתחות הילד יעוץ והדרכה לגיל הרך, מרצה ומנחה סדנאות והשתלמויות לצוותים חינוכיים בשטח, שותפה בתהליך הטמעת התוכנית ההתפתחותית לחינוך וטיפול בגיל הרך.

חדוה.jpeg

  M.A. ,ג'ודי זלצמן

בוגרת לימודי התערבות חינוכית במגמה להתפתחות הילד, ביה״ס לחינוך אוניברסיטת בר- אילן. בעלת תואר שני בחינוך במנהל ויעוץ חינוכי, אוניברסיטת ישיבה יונברסטי, ניו- יורק.

בוגרת לימודי יעוץ והדרכה חינוכית- טיפולית לגיל הרך בתוכנית הריס, אוניברסיטת בר-אילן. עוסקת בהדרכה והכשרה של סטודנטיות במסלול לתואר שני במסגרת הכשרה מעשית במעונות יום. בעלת ניסיון רב בהדרכות והובלת צוותים במסגרות חינוכיות לגילאי לידה עד שלוש. שותפה בפרויקטים מגוונים בתוכנית הריס לקידום איכות טיפול- חינוך של תינוקות ופעוטות במסגרת חוץ ביתיות בארץ. בעלת ידע ומומחיות בשימוש במודל ה-MISC בהדרכה, בהוראה, בתוכניות התערבות ובפרויקטים מחקריים בגיל הרך.

WhatsApp Image 2022-04-24 at 11.44.30.jpeg

סטנדרטים לחינוך וטיפול

של תינוקות ופעוטות

"חוק הפיקוח על מעונות היום לתינוקות ולפעוטות" עבר בכנסת בדצמבר 2018, מטרתו לחייב בעתיד כל מסגרת חינוכית לגיל הרך (גילאי לידה עד שלוש) לעמוד בסטנדרטים המגדירים איכות של חינוך וטיפול הניתנים לילדים צעירים. מטרת הסטנדרטים לשפר את איכות המסגרות החינוכיות בישראל, בכדי לספק לתינוקות ולפעוטות מענה לצורכיהם ההתפתחותיים. מסמך הסטנדרטים מהווה בסיס ליישום חוק הפיקוח על מעונות היום לתינוקות ולפעוטות. בימים אלו נכתבות התקנות לחוק הפיקוח, המפרטות את התנאים הנאותים הדרושים במסגרות לתינוקות ופעוטות.

במסמך הסטנדרטים, שנוסח בידי צוות מומחים רב תחומי, ופורסם בשנת 2009, ניתן למצוא מידע שימושי על המרכיבים הנדרשים למתן טיפול איכותי לתינוקות ולפעוטות: סביבה פיזית, אנשי הצוות והכשרתם, גודל קבוצה והתאמת מספר ילדים למחנכת, עבודה חינוכית-טיפולית, ניהול הבטיחות והארגון וניהול הבריאות.

השירותים שלנו

השירותים שלנו
8240679083_bf3bb29a05_o.jpg

הערכת מסגרות חינוכיות

בישראל, כמו ברוב החברות המתועשות, הביאו השינויים החברתיים והכלכליים, לגידול משמעותי במספר התינוקות והפעוטות הנמצאים במסגרות טיפול חוץ ביתיות מספר שעות רב במשך היום.

מחקרים העוסקים בהשפעת השהייה של תינוקות ופעוטות במסגרות טיפול קבוצתיות על התפתחותם, מעלים את הצורך להתייחס להשפעה המשולבת של איכות הטיפול במסגרת החינוכית, איכות הטיפול בסביבה הביתית, ומאפיינים אישיותיים של הילד ושל המטפלים בו.

רבים מן המחקרים עסקו בשאלה "כיצד משפיעה השהות במסגרות טיפול חוץ ביתיות על הילדים השוהים בהן?". נמצא שמשתנים כמו גודל הקבוצה, היחס המספרי בין הילדים לבין המטפלת, הכשרת המטפלת והשכלתה ואיכות האינטראקציה שלה עם הילדים, משפיעים על התנסויותיהם היום יומיות והישגיהם ההתפתחותיים. מבין כל הגורמים הנכללים בהגדרת טיפול איכותי, נמצא שאיכות האינטראקציה של המבוגרים עם הילדים היא הגורם בעל ההשפעה הגדולה ביותר על התפתחותם.

בתכנית הריס מתבצעים מחקרים בנושא זה, והם מיושמים בהדרכת צוותים חינוכיים במסגרות חוץ ביתיות.

הערכת מסגרות חינוכיות

הדרכה ולווי של צוותים מקצועיים

במסגרות חינוכיות

ההדרכה הניתנת מטעם מרכז ההדרכה בתכנית הריס ממוקדת בשיפור איכות האינטראקציה שבין המבוגר המטפל לבין הילד/ים, ובהתאמת הסביבה הפיזית והתכנים החינוכיים-טיפוליים לצרכיהם ההתפתחותיים של הילד/ים.

מטרת ההדרכה, להבטיח את עומק הלמידה של אנשי המקצוע, את יכולת ההעברה של הנלמד למצבים מגוונים ואת ההשפעה ארוכת הטווח של ההדרכה. בהדרכה נלמדים עקרונות מנחים של אינטראקציה איכותית בין מבוגר לילדים על פי מודל ה-MISC. מטרת הדרכה זו היא לשפר את המרכיבים הרגשיים וההוראתיים של האינטראקציה בין מטפלים לבין תינוקות ופעוטות. מטרת ההדרכה, להעצים את המחנכת כאדם וכאיש מקצוע ואת תחושת הבטחון שלה, ולהבטיח את עומק הלמידה.

ההדרכה ניתנת לצוותים מקצועיים מתבצעת באופן אישי ו/או בקבוצה בליווי צילומי וידאו וניתוחם. קהל היעד: מנהלות, מדריכות חינוכיות, מפקחות, גננות, מטפלות וכלל אנשי מקצוע בתחום הגיל הרך. ההדרכה מתבצעת במהלך העבודה עם הילדים וכן מחוץ לשעות העבודה (במסגרת החינוכית או באוניברסיטת בר-אילן). המדריכות בוגרות תואר שני במסלול להתפתחות הילד וייעוץ לגיל הרך. 

הדרכה ולווי של צוותים מקצועיים
ייעוץ והדרכה למדריכות

ייעוץ והדרכה למדריכות

מדריכה חינוכית, גם אם היא בעלת ידע וניסיון בתחום הגיל הרך מצופה להיות מקצועית בתחום ההדרכה. למקצוע ההדרכה גוף ידע תיאורטי ייחודי לו ודרכי פעולה המתבססות עליו. על המדריכה במסגרות חינוכיות לגיל הרך להיות מקצועית ומומחית בתחום ההדרכה.

מן ה"מומחית בהדרכה" נדרשות מספר יכולות מרכזיות: יכולת לבנות מערכת יחסי הדרכה תומכים • יכולת להשתמש בידע מקצועי עדכני • יכולת להשתמש בכל ארגז הכלים ובמיומנויות ההדרכה העומדים לרשותה • יכולת להתאים את אופן ההדרכה למודרכת • יכולת רפלקציה עצמית ומודעות עצמית • יכולת לקיים הדרכה בהקשר מערכתי.

למרות שאין דרך אחת "נכונה" להדריך, קיים מכנה משותף למדריכות מקצועיות לצד הכישורים המפורטים לעיל. הן אוחזות בערכים של כבוד לזולת, אכפתיות ומעורבות. הן ניחנות במידה גבוהה של כנות, יושר פנימי, סקרנות, פתיחות ונכונות ללמוד ולהמשיך להתמקצע לכל אורך הדרך.

לכן חשוב שמדריכה מקצועית תדאג למסגרת הדרכתית עבור עצמה, מסגרת שתהווה עבורה מקור תמיכה וידע בתהליך ההתפתחות שלה כאשת מקצוע המחויבת לתפקידה ולהיותה דמות משמעותית ביותר ובעלת השפעה על חייהם והתפתחותם של תינוקות ופעוטות.

במסגרות חינוכיות-טיפוליות

תכנית הכשרה לייעוץ והדרכה חינוכית

*התכנית בשיתוף עם משרד העבודה והרווחה

אופייה התובעני של העשייה החינוכית-טיפולית בגיל הרך, וכן התפתחויות מדעיות חדשות בתחום, מחייבים את קיומה של מסגרת הדרכה מקצועית קבועה הכוללת ליווי ותמיכה באנשי הצוות, במטרה לאפשר להם לתת חינוך וטיפול איכותיים לתינוקות ופעוטות.

אחת הדרישות הבסיסיות במסמך הסטנדרטים של משרד העבודה והרווחה העוסק בסטנדרטים מחייבים לעשייה חינוכית איכותית עם תינוקות ופעוטות בישראל, היא הוספת מדריך/ה למערך החינוכי של כל מסגרת המשרתת ילדים צעירים מגיל לידה עד שלוש. בוגרי התכנית "ייעוץ והדרכה חינוכית-טיפולית לגיל הרך" (לידה עד שלוש) יהיו זכאים לתעודת גמר ממשלתית ומוסמכים לשמש בתפקידי הדרכה במסגרות לגיל הרך בישראל (כגון: מעונות-יום, פעוטונים, משפחתונים).

תכנית הלימודים כוללת 4 נושאים:

 • מיומנויות הדרכה בגיל-הרך

 • הנחיית קבוצות וצוותים

 • תהליכים בינאישיים בהדרכה

 • התערבות במצבי לחץ ומשבר בגיל-הרך

היקף התכנית 140 שעות.

בתכנית תלמד ותתורגל גישת הדרכה ייחודית המבוססת על מודל ה-MISC לקידום אינטראקציה איכותית עם ילדים ומבוגרים, שאותו פתחה פרופ' פנינה קליין.

תנאי קבלה לתכנית הלימודים:

 • תואר שני (או לקראת סיום תואר שני) בהתפתחות הילד / חינוך לגיל-הרך (או בתחום קרוב), כולל התנסות מעשית מודרכת בעבודה במסגרות לגיל הרך כחלק מלימודים אקדמיים ו/או נסיון מוכח של עבודה בתחום

 • ועדת קבלה

המעוניינים יפנו בכתב לדוא“ל ויציינו את הפרטים הבאים:

שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון סלולרי, טלפון נוסף, כתובת למשלוח דואר, כותבת דוא“ל, מקצוע, מקום עבודה, המוסד האקדמי שבו התקבל התואר, שנת קבלת התואר.

נא לצרף קורות חיים ומסמכים המעידים על לימודים קודמים, כולל גיליון ציונים. לאחר בדיקת המסמכים תשלח למועמדים הזמנה לריאיון אישי.

את הפנייה יש לשלוח לדוא"ל: teudabarilan@gmail.com

תכנית הכשרה לייעוץ והדרכה חינוכית

הרצאות, השתלמויות וימי עיון

ההרצאות וההשתלמויות מיועדות להורים ולאנשי מקצוע העובדים בתחום הגיל הרך (לידה עד שלוש), לבעלי מקצועות פרא-רפואיים וכן לאנשי מקצוע העובדים בתחום המנהל החינוכי בנושאים: התפתחות ולמידה של התינוק והפעוט, מאפייני אינטראקציה איכותית המקדמים התפתחות רגשית וקוגניטיבית של תינוקות ופעוטות, התפתחות המשחק בגיל הרך, ארגון הסביבה החינוכית, פדגוגיה לגיל הרך ועוד.

הרצאות, השתלמויות וימי עיון
טיף טף המרכז לגיל הרך חולון.jpg

ליווי הקמת מסגרות חינוך-טיפול

צוות מרכז ההדרכה, בשיתוף עם היחידה הקלינית-התפתחותית מציע לרשויות ולמועצות מקומיות ואזוריות, המעוניינות בהקמת מרכז לגיל הרך, שרותי יעוץ וליווי מקצועי המשלבים ידע אקדמי ופרקטי בתחום הגיל הרך.

התפיסה הרעיונית המוצעת על ידי צוות תכנית הריס מתבססת על מודל ה-Misc, שאותו פיתחה  פרופ' פנינה קליין ז"ל, כלת פרס ישראל לחקר החינוך. המודל בנוי על "תפריט מנטאלי" לו זקוקים תינוקות ופעוטות על מנת לפתח בריאות נפשית, וכדי לשפר את פוטנציאל הלמידה וההתפתחות שלהם. מודל זה נבדק מחקרית בארצות שונות ונמצא יעיל לקידום ההתפתחות הרגשית והשכלית של תינוקות ופעוטות.

משתנים רבים משפיעים על התפתחות הילד, מתוכם, הקשר בין הילד למבוגר הנמצא אתו באינטראקציה יומיומית הוא המשתנה בעל ההשפעה הרבה ביותר על התפתחותו. בהתבסס על מחקרים בתחום הנוירולוגיה והתפקוד המוחי, החוויות המוקדמות שילד חווה באינטראקציה עם המבוגרים סביבו, משפיעות לא רק על התנהגותו, אלא על מבנה המוח.

פלסטיות המוח היא חרב פיפיות, ניתן לקדם התפתחות ילדים או לסכן אותה.

בידי אנשי חינוך וקובעי מדיניות היכולת למנוע מילדים חוויות שליליות אשר עלולות לגרום לעיכוב התפתחותי, ובאחריותם לזמן להם חוויות חיוביות שתאפשרנה התפתחות תקינה.

הליווי והייעוץ בתכנון ובבניית מרכז לגיל הרך מטעם תכנית הריס מדגיש את המאפיינים הייחודיים של התפתחות בגיל הרך- הזיקה בין תחומי ההתפתחות השונים, הרצף ההתפתחותי, ההתאמה בין בשלות פיזיולוגית להתנסות ואת התנאים להתפתחות מיטבית- קשר משמעותי ומשרה ביטחון, סביבה מותאמת לתינוקות ולפעוטות המאפשרת משחק ולמידה, ומעל לכל- איכות האינטראקציה המתקיימת בין המבוגר לבין התינוק והפעוט.

בשנת 2014 הוקם ביזמת עירית חולון, וביעוץ וליווי של פרופ' פנינה קליין ז"ל מרכז "טיפ-טף" – מרכז ייחודי וחדשני שתוכנן והוקם במיוחד עבור הורים, תינוקות ופעוטות מלידה ועד גיל 3 בלבד, ומבוסס על מודל ה-Misc.

המרכז מזמן אפשרויות משחק חוויתי והתנסויות מגוונות עבור תינוקות, פעוטות והוריהם, בליווי אנשי מקצוע בעלי ידע אקדמי וניסיון בהדרכת הורים לתינוקות, פעוטות וילדים צעירים. המטרה המנחה את פעילות אנשי המרכז היא הרצון לעזור להורים להגביר את ההנאה מההורות, להעצים אותם בתפקידם ההורי ולשפר את איכות האינטראקציה שלהם עם ילדם, כדי לשפר את סיכוייו לגדול ולהתפתח טוב יותר.

ליווי הקמת מסגרות חינוך טיפול

ייעוץ וליווי הורים

בבחירת מסגרת חינוכית לתינוקות ופעוטות

כהורים אנו מעוניינים לתת את המיטב לילדינו ולא תמיד יודעים מתי וכיצד.

בחירת מסגרת חינוכית-טיפולית מותאמת לתינוק או לפעוט מחייבת ידע וכלים להערכה ולבחירת המקום והטיפול המתאימים ביותר לילד.

הורים מוצפים ומבולבלים לעתים קרובות לנוכח השיקולים הרבים המעורבים בבחירת מקום לילדיהם.

מרכז הייעוץ וההדרכה בתכנית הריס מציע תמיכה, ידע, כלים וייעוץ מקצועי בבחירה ובהערכה של מסגרות הטיפול והחינוך המוצעות לתינוקות ולפעוטות, עם אפשרות של הדרכה והתאמה לילד ולמשפחתו.

סיוע בקבלת החלטה לגבי מסגרות טיפוליות (מטפלת בבית, משפחתון, פעוטון) כולל:

 • ידע מבוסס מחקר על מאפייני מסגרת חינוכית איכותית ומותאמת לתינוקות ולפעוטות

 • כלים להתאמת המסגרת החינוכית למאפיינים האישיים של הילד

 • דיון משותף במכלול השיקולים המקצועיים וההעדפות האישיות של ההורים המעורבים בתהליך בחירת מסגרת חינוכית-טיפולית לילד

 • ליווי למסגרות החינוכיות העומדות לבחירה

baby-1178575_1280.jpg
ייעוץ וליווי הורים

פרויקטים בארץ

צוות מרכז ההדרכה שותף בפרויקטים המתקיימים ברמה מקומית ברחבי הארץ ובפרויקטים ארציים המתקיימים בשיתוף עם משרדים ממשלתיים. כמו כן שותף הצוות בדיונים בכנסת ובכתיבת מסמכים ויצירת לובי למען קידום ושיפור הטיפול והחינוך הניתנים לתינוקות ולפעוטות. הפרויקטים מתבצעים על-ידי צוותי מרכז ההדרכה בתכנית הריס. אנשי הצוות המדריכים בקהילה מקבלים שעות סופרויז'ן מן הצוות הבכיר בתכנית הריס.

רמת נגב - הדרכת צוותים חינוכיים בשדה בוקר ובישוב רתמים, בשיתוף עם מחלקת החינוך במועצה המקומית רמת נגב. ההדרכה מועברת על ידי מדריכה בעלת תאר מ.א. בתחום התפתחות הילד, מאוניברסיטת בר-אילן, ובעלת תעודת גמר ממשלתית של "מדריכה יועצת בגיל הרך".

חבל מודיעין - הדרכה סדירה וקבועה במעונות יום על ידי צוות מדריכות מטעם מרכז ההדרכה בתכנית הריס.

הר חברון - מתן שרותי הדרכה מטעם מדריכה בכירה בתכנית הריס. הפרויקט נמשך מזה 12 שנה. ראשיתו בהדרכה מרחוק ממרכז ההדרכה בבר-אילן אל יישובי אזור דרום הר חברון והמשכו בשירותי הדרכה סדירים וקבועים במשך 10 שנים למנהלות המעונות באזור. החל משנה זו ניתנים שירותי ההדרכה לשלוש מדריכות מקומיות המודרכות על ידי מדריכה בכירה בצוות תכנית הריס.

מחלקה לשיתוף בינלאומי לפיתוח, משרד החוץ - אירוח 25 גננות ואנשי חינוך מגאנה במסגרת פרויקט השתלמות מטעם משרד החוץ לאנשי חינוך מגאנה. במסגרת תכנית הריס התארחו אנשי החינוך מגאנה באוניברסיטת בר-אילן להשתלמות בנושא מודל ההתערבות MISC.

"מסגרות תחילה" - השתתפות בתכנית פיילוט בשיתוף משרד הכלכלה וג'וינט ישראל. נציגי תכנית הריס לוקחים חלק בצוות הפיתוח של תכנית תלת-שנתית ב-36 מסגרות חינוכיות שבהן תינוקות ופעוטות בסיכון וכן בהדרכה וליווי הצוות המפקח על המסגרות החינוכיות מטעם משרד הכלכלה.

שרותי יעוץ והדרכה בהתנדבות בקהילה על ידי צוות תכנית הריס.

מסיל"ה - מתן השתלמויות בנושא התפתחות תינוקות ופעוטות ואינטראקצית מבוגר –ילד.

צוותים מובילים במסגרות חינוכיות (ארגוני נשים, מועצות מקומיות).

פרויקטים בארץ

פרויקטים בחו"ל

פרופ' פנינה קליין היתה חוקרת בעלת שם בינלאומי בתחום החינוך והתפתחות הילד. הגישה החינוכית והתכניות שפיתחה על סמך מחקריה מיושמות במסגרת תכניות התערבות חינוכיות מזה 30 שנה, לא רק בישראל, אלא גם בארצות אירופה (שבדיה, אנגליה, בלגיה, פינלנד), אפריקה (אתיופיה, אוגנדה, קניה, דרום אפריקה), ארה"ב (פלורידה) והמזרח הרחוק (סינגפור, מלזיה, אינדונזיה, סרי לנקה). תכניות ההתערבות תורמות לשיפור איכות הטיפול והחינוך הניתן לילדים בבית, במעונות יום, בגנים ובבתי ספר בארץ ובעולם ובכך לקידום פוטנציאל הלמידה של הילדים בגיל הרך בעתיד.

אוגנדה

למעלה מ-90% ממקרי החולי והמוות מ-HIV בעולם מתרחשים באפריקה, ויותר מ-11 מליון ילדים באפריקה אבדו לפחות הורה אחד ממחלה זו. באוגנדה, בגלל מגיפת ה-HIV כמיליון ילדים הם יתומים מהורה אחד או שנים, וכל 14 שניות לערך ילד אחד הופך ליתום. לאור המצב והצורך לסייע לילדים אלו התקיימה באוגנדה בשנת 2009 תכנית התערבות שלוותה במחקר שמטרתה קידום התפתחותם של ילדים בגיל הרך, נשאים, או חולים ב-HIV - רובם יתומים, החיים באזורים כפריים מוכי עוני, חולי ורעב.  תכנית ההתערבות מבוססת על מודל ה-MISC שפותח על ידי פרופ' פנינה קליין ז"ל והיא פרי שיתוף פעולה אקדמי-מחקרי בין פרופ' פנינה קליין ז"ל לבין פרופ' מייקל בויבין, חוקר אמריקאי מאוניברסיטת מישיגן ושני רופאים מקומיים מאוגנדה, מאוניברסיטת מקררי. תכנית ההתערבות התקיימה במימון ארגון הבריאות העולמי (WHO) והארגון האמריקאי הלאומי לבריאות הנפש (NIH). הייחודיות שבתכנית התערבות זו היא בשילוב שנעשה בה בין מתן תרופות ותוספי מזון לילדים לבין התערבות חינוכית (באמצעות מודל ה-MISC). שילוב זה מאפשר שיפור בסיכוי של הילדים להאריך חיים, לשפר את איכותם ואף להצליח בחיים, ובאופן מפתיע, משפר גם את איכות חייהם של מבוגרים המטפלים בילדים היתומים.

צוות בכיר של חוקרים ומדריכים מתכנית הריס ליווה את קבוצת המדריכים המקומיים באוגנדה במשך שלוש שנים בשלב התכנון, בשלב היישום ובשלב ניתוח הנתונים המחקריים של פרויקט זה.

דרום אפריקה

בעקבות הצלחת תכנית ההתערבות באוגנדה פותחה תכנית התערבות MISC מותאמת לילדים בגיל 7-11, יתומים, שהוריהם נפטרו מ-HIV והם חיים באזור מוכה עוני בדרום אפריקה, בלומפונטיין. הילדים גדלים בקרב משפחות אומנות ותכנית ההתערבות מיועדת למדריכים שבמחיצתם שוהים הילדים לאחר שעות הלימודים, עד לשעות הערב. התכנית החלה השנה כפיילוט ומיועדת להימשך שלוש שנים. תכנית ההתערבות מלווה במחקר וממומנת על-ידי ה-NIH בניהול אקדמי של ד"ר קרלה שרפ מאוניברסיטת יוסטון ובשיתוף פעולה עם פרופ' מייקל בויבין מאוניברסיטת מישיגן והאוניברסיטה המקומית בבלומפונטיין University of the free state.

פרויקטים בחו"ל
קורסים מקוונים

קורסים מקוונים

במסגרת תכנית הריס אנו מקיימים קורסים מקוונים המיועדים לצוותים חינוכיים במסגרות לידה-שלוש (מחנכות, מנהלות, מפקחות ומדריכות):

עשייה תואמת התפתחות.jpg

לפרטים נוספים והרשמה לקורס עשייה חינוכית תואמת התפתחות

לחצו כאן

תיווך.jpg

לפרטים נוספים והרשמה לקורס MISC

לחצו כאן

bottom of page